playbutton

On Air

Exercise Skeleton

16.05.20
  • j-pop
  • synth pop
  • jazz
  • disco
  • psychadelic rock
Artist — Track Name

Masabumi Kikuchi - Circle Line
Guitar Wolf - Fighting Rock
Makoto Matushita - First Light
Hiroshi Sato - Jo Do
Shinzo No Tobira - Mariah
Ryo Kawasaki - Nogie
Miharu Koshi - Parallelisme
Haruomi Hosono - Promise Dream
Akiko Yano - Rose Garden
Hiroshi Satoh - Say Goodbye
Denki Groove - Shangri-La
Haruomi Hosono - Sportsmen
Miki Matsubara - Stay with me
Sato Nanako - Sub-grilled Mediterranean-alone
Masabumi Kikuchi - Sum Dum Fun
Haruomi Hosono - The Last Paradise
Shigeo Sekito - the word II
Akiko Yano - Tong poo
Teresa Noda - Tropical Love '79
Yasuaki Shimizu - Umi No Ue Kara
Terumasa Hino - Yellow Jacket
Hiroshi Sato - You're My Baby