playbutton

On Air

Syrens w/ Jamie Paton

Bristol • 1900 - 2000 • Wednesday • Every 8 Weeks

Syrens w/ Jamie Paton

01.03.23
 • Acid
 • Detroit Techno
 • House

Syrens w/ Jamie Paton

07.12.22
 • Leftfield Techno
 • Synthwave
 • Bass

Syrens w/ Jamie Paton

09.11.22
 • Acid House
 • House
 • Synthwave

Syrens with Jamie Paton

12.10.22
 • House
 • EBM
 • Bass

Syrens w/ Jamie Paton

14.09.22
 • Chicago House
 • Ambient

Syrens w/ Jamie Paton

17.08.22
 • Industrial
 • House
 • Ambient
 • Leftfield Techno