On air

Schwet

Bristol

1900 - 2100
Wednesday • Bi-Weekly

Schwet

A station where we can do what we want to do

Schwet w/ Dead Space Chamber Music
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet w/ Horseloaf
Schwet w/ Sophrosyne
Schwet w/UR Live
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet: 26th February '20
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet w/ Kyjah!
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet w/ DJ MILITARY SCIENTIST
Schwet
Schwet
Schwet w/ Johnny T
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet w/ Ariadne
Schwet w/ Aridane
Schwet
Schwet (No Wave Special)
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet w/ Drux - Czech Special
Schwet
Schwet W/ Opal Tapes
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet
Schwet W/ Powerdove
Schwet W/ Big Debbie
Schwet: Schwetfest Special
Schwet W/ Neil Campbell
Schwet W/Max Eilbacher
Schwet W/ Mai Mai Mai
Schwet
Schwet
SCHWET: w/ Agnes Aves
SCHWET
SCHWET
SCHWET w/Clan Destine Records
SCHWET
SCHWET
SCHWET W/ Eva Lua
SCHWET W/ Eva Lua
Schwet
Schwet
Schwet W/ Carrageenan
Schwet
Schwet: Wolf Eyes Takeover
SCHWET W/ Shitmat & Mr Blobby
SCHWET
SCHWET
SCHWET
SCHWET
Schwet
SCHWET
SCHWET
SCHWET W/ Simon Gould
SCHWET
SCHWET
SCHWET
SCHWET
SCHWET
SCHWET
SCHWET

On air